Vilka är de juridiska frågorna som berör tekniska nystartade företag?

Att skapa en teknisk start kan vara väldigt spännande. Spänningen med att avslöja en het ny app, enhet eller programvara, med vetskap om att allt det hårda arbetet har gett resultat, är en känsla som får adrenalinet att gå. Som med alla andra startar finns det dock några mer vardagliga uppgifter som måste göras.

Allt administrativt arbete som följer med att driva ett företag är absolut nödvändigt. Det är viktigt att se till att all personal får betalt, att klienterna får vad de vill ha och att det finns ett kontor. Detsamma gäller den juridiska sidan av att driva ett teknikföretag – patentlagar, registrera anställda och betala lämplig skatt.

För appar och prylar måste företag i USA förstärka America Invents Act (2011). Detta täcker alla aspekter av att ansöka om patent, inklusive eventuella tvister om liknande produkter som redan har registrerats. De flesta andra länder kommer att ha sina egna patentprocesser, som drivs av staten. Kontrollera om det du producerar behöver patent först.

Arbetslagar

En annan stor juridisk fråga är att veta vilka företag som kan och inte kan anställa. Att ta itu med invandringslagar är ett måste, särskilt alla förändringar som kan komma att ske. Med hjälp av USA som ett exempel kommer president Donald Trumps senaste löfte om att halvera antalet invandringar under det kommande decenniet att begränsningarna ökar för vem som kan komma dit.

För att vara helt säker på vilken dokumentation som behövs rekommenderas tekniska nystartade företag att kontakta immigrationslagsexperter. Att konsultera ett advokatbyrå för att anställa arbetstagare från utlandet hjälper till att rensa saker, särskilt kring eventuella tvister och information som krävs för visum och så vidare.

Personlig information

Teknikföretag över hela världen är skyldiga att se till att någon av deras kunders personuppgifter hålls säkra. För webbplatser är kryptering av formulär och tvåstegsautentisering standard, liksom varningar om cookies. I ett EU-land krävs samtycke från webbplatsbesökare för att aktivera cookies.

Lagar om dataskydd varierar mellan olika länder. Huvudprinciperna kretsar kring att skydda all data som tas emot från klienter och anställda från hackare och använda den på ett ansvarsfullt sätt. Underlåtenhet att göra det kan leda till att företag får höga böter.

Business Setup

När det gäller att starta ett teknikföretag finns det ett flertal juridiska frågor att ta itu med. Registrering, typ av företagsstruktur, t.ex. socialt företag, namn på styrelseledamöter, skatt och redovisning är alla nödvändiga. Ekonomi och beskattning är två stora saker, särskilt när det gäller att anställa människor.

Nästan en av åtta anställda i USA arbetar inom teknik – de flesta kommer att känna till de korrekta skattereglerna för sina arbetare. Att få fel på dem skulle vara dyrare på flera sätt.