Den senaste tekniken för rymdupptäckt är … ballonger?

Vem visste att ballonger kunde vara så hjälpsamma? Tekniskt sett är de försvunna ballonger som flyter högt över atmosfären. Det finns dock mycket mer än så. Dessa högteknologiska hjälpare är mer än vad som syns.

NASA förbereder sig för att lansera två nya experiment, eller mer specifikt, två nya vetenskapliga ballongkampanjer. Dessa är Primordial Inflation Polarization Explorer (PIPER) och Cosmic Ray Energetics and Mass (CREAM).

PIPER är ett ballongbaserat experiment som kommer att gå långt över kommersiella flygningar, på höjden av cirka 20,63 miles över jordens yta – 109000 fot, eller 33,2 kilometer. Teamet kommer att använda en supertrycksballong som den som nyligen testats med International Extreme Universe Space Observatory SPB nyttolast den 6 maj.

Nu undrar du troligtvis vad PIPER och CREAM är och vad de kommer att göra. Här är svaren.

Utforska Big Bang With PIPER

Den konventionella vetenskapliga teorin om universums början är Big Bang Theory. Håll med oss, för det är på väg att bli lite komplicerat. I ett nötskal antar teorin att eftersom vi kan se varje galax röra sig bort från varandra, kommer de att fortsätta att göra det. Om du spelar det bakåt går allt ihop till en liten punkt som kallas en singularitet. Den singulariteten var där big bang inträffade, vilket utvidgade universum.

Det visar sig, genom noggranna observationer, att det tomma utrymmet inte är lika tomt som tidigare. Det utrymmet är något. Exakt vad det här är diskuteras varmt, men experiment som PIPER syftar till att lösa några av de frågor vi har. Med lycka kommer de att göra det.

Med PIPER är målet att urskilja så mycket information som möjligt om universums tidiga tider. Efter big bang expanderade den från en subatomär storlek till helt massiv, på mindre än en sekund.

Inte bara det, det fortsätter att expandera och växa varje dag. PIPER kommer att se NASA-forskare och yrkesverksamma studera vad som händer inom högenergipartikelfysik specifikt för att orsaka sådana reaktioner. Med andra ord, varför hände Big Bang och varför expanderar eller växer universum?

PIPER kommer att göra detta genom att kartlägga den omgivande himlen vid fyra olika frekvenser. Sedan kommer det att använda ett förprogrammerat system för att skilja mellan vridningsmönster i den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB) och eller polarisationssignaler från interstellärt damm.

Detta projekt – och många andra – visar varför kisel blir nästa generation. material som föredras för många applikationer, inklusive rymdflygning och interstellära forskningsballonger.

Vem bryr sig om kosmisk strålning?

Det andra experimentet syftar till att besvara den gamla frågan: Var kommer kosmiska strålar ifrån? Det har också namnet CREAM, vilket är, som ni vet, typ av dumt. Vi försäkrar er dock att själva kampanjen inte är dum och kommer att innehålla några anmärkningsvärt seriösa begrepp. Ändå, ja, CREAM.

Ingen är helt säker på var kosmiska strålar kommer ifrån, eller hur de får så mycket energi. Large Hadron Collider på CERN kan bara påskynda en partikel till 1 procent den mängd energi en kosmisk stråle har. Kanske mer oroande är varför strålarna plötsligt minskar med 1000 biljoner volt.

Detta experiment har körts tidigare – även med ballonger – men de har moderniserat konceptet så att det kan utföras från den internationella rymdstationen. Detta bör göra det lättare att studera och undersöka, vilket leder till ett mer definitivt svar.

Man kan bara hoppas att båda experimenten kommer att gå bättre än Balloon Experimental Twin Telescope for Infrared Interferometer (BETTII). För BETTII var risken för stor och huvudkroppen lossnade från fallskärmen under hämtningen och föll 130.000 fot på bara 12 minuter. Experiment bär naturligtvis alltid ett inslag av risk. Förhoppningsvis tar riskerna inte tag under NASAs senaste experiment.