De motstridiga kraven på uppsatsskrivning

Detta är en berättelse om en anonym student vars ansträngningar underskattades och som var tvungna att använda uppsatsskrivningshjälp för att få ett bra betyg och framgångsrikt avsluta läsåret. Och sådana berättelser är vanliga nog för att det verkar som om moderna lärare föredrar professionalitet och korthet framför kreativitet och elevers egen synvinkel.

I det akademiska sammanhanget används ofta uppsatser för bedömningsändamål, även om de också tjänar som en möjlighet för eleven att lära sig, särskilt när de närmar sig från rätt attityd. Samtidigt som jag lärde mig genom erfarenhet kan uppsatsskrivning vara ett oändligt krävande och frustrerande. Från min erfarenhet av att skriva en uppsättning på 5000 ord inom en vecka kan uppsatsen vara en mycket utmanande genre som kräver massor av forskning och sömnlösa nätter för att analysera det undersökta materialet. En del av svårigheten att skriva min uppsats härrörde från det faktum att man när man skriver en uppsats förväntas säga exakt vad som behövs inom den angivna ordgränsen. I mitt fall var ordgränsen inte mycket av ett problem, med tanke på att jag behövde skriva ett papper på 5000 ord inom en vecka. Men frågan var att kortfattat och kortfattat täcka allt som behövdes.

Med tanke på den stora omfattningen av vad som behövde täckas i uppsatsen verkade det orealistiskt att jag var tvungen att skynda på en uppsats på 5000 ord inom en vecka. Jag förstod från början att karaktären av forskning som krävs för att genomföra en vetenskaplig och akademisk uppsats innebar att jag behövde spendera mer tid i biblioteket. När allt kommer omkring hade professorn alltid upprepat att studenter som satte ihop en uppsats i sista minuten var osannolikt att få toppbetyg, det ironiska i saken är att jag fick lite tid att slutföra den slutliga uppsatsen för att göra tillräckligt med forskning. vilket innebar att saker gick fram till sista minuten. Jag försökte mitt bästa för att ta uppsatsen på allvar, men enligt vad jag hade läst från handledning om bra uppsatsskrivbeteende kräver kompetent uppsats minst fyra veckor, planerad enligt följande.

Vecka 1 för att bedriva forskning Vecka 2 för att lägga ner material och genomföra ytterligare forskning Vecka 3 för att göra korrigeringar av det ursprungliga utkastet Vecka 4 för polering och korrekturläsning av näst sista papperet

Under skrivningen av min uppsats var det alltid oro att jag bara skulle återskapa det jag trodde att föreläsaren ville ha. Uppsatser är avsedda att testa sin förmåga att kritisera och ifrågasätta idéer, inklusive föreläsarnas. Med andra ord hade jag exakt en vecka på att inte bara bedriva forskning utan också att visa föreläsaren att jag hade förmågan att visa föreläsaren att jag kunde utveckla sammanhängande argument och motargument och ge stöd för bevis för en position eller idéer. Jag försökte inte ta något för givet, något som var en källa till mental stress och ångest under hela uppdraget. Sömnbrist, att vara ständigt på språng och inte ha tid för hemaktiviteter och vänner är bara några av de saker jag gick igenom när jag försökte slutföra en grundlig uppsats inom den korta perioden. Professionella rekommenderar att du inte lämnar din uppsats till sista minuten, eftersom det kräver stipendium, resonemang och läskunnighet. Tja, från min erfarenhet av att skriva uppsatsen kan varje minut kännas som den sista minuten när du har mycket arbete att slutföra inom en kort tidsperiod. Jag föll nästan i depression och försökte möta kraven från professorn, medan jag fortfarande var tvungen att uppfylla mina sociala och familjeåtaganden.

För att inte tappa mitt eget horn, försökte jag mitt bästa för att använda bevis för att stödja mina argument och göra mitt skrivande så vetenskapligt som möjligt inom den tillgängliga tidsramen. Det var därför stressen var outhärdlig när min professor anklagade mig för plagiering och insisterade på att mitt arbete saknade originalitet. Professorn angav också att mitt papper saknade sammanhang och krävde att jag gjorde om uppsatsen på kortast möjliga tid. Efter min tidigare erfarenhet av att producera den första uppsatsen som nu hade avvisats som under-par, fruktade jag vad hela övningen kunde göra för min mentala och fysiska hälsa. Det var då jag fattade det kloka beslutet att söka professionell uppsatsförfattarhjälp.

Vid denna tidpunkt måste jag upprepa att det inte var lätt att hitta pålitlig college-uppsatshjälp online. Med hjälp av en vän skannade jag igenom profilerna för olika akademiska uppsatsföretag innan jag bestämde mig för en. Lyckligtvis erbjöd företaget jag valde många garantier som gjorde vårt arbetspartnerskap trevligt, förutom att se till att slutpapper var original och i linje med min professors förväntningar. När jag letade efter ett företag som skulle hjälpa mig med att skriva min uppsats, tittade jag på de olika företags erfarenheter och valde ut de som hade stor erfarenhet av uppsatsskrivning, med många positiva vittnesmål från tidigare kunder. Företagets webbplats skröt också med att ha doktorsexamen och magisterexamen kvalificerade professionella författare, som också var engelska som modersmål. Det valda företaget lovade också ett lyhört stöd som erbjöd en 24/7 service, leverans av papper inom de överenskomna tidslinjerna, och helt originella och plagiatfria papper.

I enlighet med sitt löfte besvikte företaget inte att leverera ett kvalitetspapper inom de överenskomna tidslinjerna. Faktum är att tidningen levererades långt innan tidsfristen gav mig tid att gå igenom tidningen och begära några ändringar. Sammantaget berömde jag mig efter att ha levererat papperet till professorn för att ha producerat ett välundersökt och originellt papper, som tog hänsyn till alla inslag i uppgiften. Papperet var korrekt korrekturläst och utan några grammatiska och syntaxfel. Professorn hyllade också den andra uppsatsen för att vara sammanhängande och för att använda rubriker och underrubriker som lämpligt för att göra det uppenbart hur punkterna i uppsatsen ska förstås. Under hela uppsatsen förblev författaren som arbetade med min uppsats relevant och höll sig till den punkt som beskrivs i uppdragsinstruktionerna.

I slutändan var inte bara mitt papper välskrivet och presenterat, utan jag kunde också ägna min fritid och energi åt andra saker. Att prata med ett professionellt skrivföretag fick mig att ha kul med vänner, koncentrera mig på andra delar av mitt akademiska liv, samtidigt som jag producerade ett spektakulärt papper. Jag var dock motstridig. Å ena sidan gillade jag helt upplevelsen av att få hjälp med att skriva min uppsats. Å andra sidan blev jag dock på något sätt besviken över att professorer betonar behovet av akademisk ärlighet i uppsatsskrivning, samtidigt som de skjuter ner ärliga försök. Hade jag haft tillräckligt med tid för att arbeta med min uppsats, vem vet, kanske jag kunde ha producerat ett stjärnpapper. För närvarande tackar jag bara Gud för välsignelsen som kommer i form av uppsatsföretag. För studenter som har problem med att producera bra uppsatser inom en kort tidsfrist är mitt budskap varför kämpa igenom stressen när dina ansträngningar kanske inte ger de önskade resultaten.