Branscher som kan dra nytta av videokonferenser | KnowTechie

Videokonferenser och AV-industrin växer i en exponentiell takt och kan erbjuda många fördelar för dig och din personal.

Vissa kanske tror att videokonferenser endast används av stora företag som kräver stora möten om aktier, ekonomi och aktier. Detta är inte fallet, företag och organisationer runt om i världen antar videokonferenser mer och mer i sitt dagliga arbete.

Viju undersöker vilka branscher som drar nytta av videokonferensteknik och några sätt de kan gå för att uppnå det.

Rättslig

Rättssalar och juridiska kontor runt om i Storbritannien kan använda videokonferenser för att omedelbart få kontakt med vittnen eller fångar som inte kan resa för att vittna eller förhöras. Att göra långa rättsfall så mycket enklare utan att behöva vänta på ett visst datum.

Innehållsdelning är mycket användbart här eftersom juridiska dokument och ibland kan bevis från ett säkert nätverk visas för alla användare i mötet. Tillåter en mer strömlinjeformad process i domstolssalar och juridiska möten. Domstolsärenden har vanligtvis stora dokument som går in på tusentals sidor, så den här funktionen är oerhört användbar när delning av PDF-filer kan bli omedelbar för alla användare och ignorera geografi helt.

Sjukvård

Videokonferensapparater kan erbjuda bra verktyg för vårdbranschen som hjälper till med utbildning och ledningsuppgifter. Högupplöst videokonferens gör att läkare snabbt kan ansluta och dela med andra kollegor och patienter. Där tiden är viktig är det viktigt att läkare och sjuksköterskor har verktygen för att kommunicera så snabbt som möjligt.

Kostnadsbesparingarna över tiden är en stor fördel för videokonferenser, där läkare måste resa över hela Storbritannien och ibland världen över, och ha det verktyget där som kan erbjuda konferenser och innehållsdelning direkt är en stor tillgång.

Gruppträning är också en utmärkt fördel, med whiteboard och innehållsdelning kan praktikantläkare och sjuksköterskor skaffa sig stora mängder kunskap från flera platser.

I huvudsak gör videokonferensteknik det möjligt för läkare att vara i samma rum med patienter eller kollegor utan att behöva lämna sina egna kontor. Som ett resultat blir hälso- och sjukvårdspersonal mer tillgängliga och förbättrar deras förmåga att göra sina jobb och blir i huvudsak Cisco-expert på distans. Dessa läkare kan sedan träffa patienter via videokonferens på morgonen, hjälpa till att utbilda nya läkare på kvällen och hantera deras dagliga kontorsuppgifter däremellan. Möjligheterna för innehållsdelning och konversation med andra i branschen är också oändliga när denna teknik används inom vården.

Utbildning

En bransch som de flesta först tänker på när man tänker på videokonferenser, särskilt sådana enheter som Cisco Spark Board och Microsoft Surface Hub på grund av deras förmåga att skriva en whiteboard. Whiteboarding används varje dag i lektioner över hela Storbritannien och runt om i världen, så den här funktionen skulle vara mycket värdefull för alla lärare och lärarassistenter. Att naturligt dela innehåll över tavlan för att hjälpa utbilda studenter lättare.

Tillsammans med naturlig whiteboarding kan utbildning utnyttja den globala anslutningen och snarare än att få in högtalare som de kan konferera med dem. Att undvika de höga kostnaderna för ett fysiskt besök och sparar mycket tid.

Med inspelning av videokonferenser och delning av innehåll kan alla missade klasser av studenter enkelt nås vid ett senare tillfälle eller hjälpa studenter som finns på landsbygden. Dela information över hela Storbritannien direkt.

Regering

Ibland kan myndigheter vara ganska långsamma i sina processer och responstid, det här beror mest på gamla och föråldrade arbetsprocesser där högar av pappersförfrågningar långsamt ses igenom.

Videokonferenser och audiovisuella lösningar kan frigöra mycket tid som ökar svarstiderna, minimerar avståndshinder och minskar ofta dyra resekostnader.

Tillsammans med alla statliga processer kräver de säkra tjänster som gör det möjligt att dela mellan användare utan störningar. Detta är en stor fördel med nuvarande videokonferensanordningar som möjliggör säker och privat delning direkt.

Videokonferenser och audiovisuella enheter blir alltmer populära och de saktar inte ner, förvänta dig att se mer innovativa användningsfall för den här typen av teknik, särskilt i dessa branscher i framtiden.